O'quvchilarni baxtsiz hodisalardan sug‘urta qilish
O'quvchilarni baxtsiz hodisalardan ehtiyot shart sug‘urta qilish
1. Sugʻurta qildiruvchining pasport ma'lumotlari.
To'lov turini tanlang