"POSITIVE"-xodim ishini yo'qotishidan sug‘urta qilish
"POSITIVE"-xodim ishini yo'qotishidan sug‘urta qilish
1. Sugʻurta qildiruvchining pasport ma'lumotlari.
Ilova qilinadigan hujjatlar (*.pdf yoki *.jpg formatda):
To'lov turini tanlang