LIZINGGA OLINAYOTGAN QISHLOQ XOʻJALIGI TEXNIKALARINI SUGʻURTA QILISH (JISMONIY ShAXSLAR UCHUN)
Lizingga olinayotgan qishloq xo'jaligi texnikalarini sugʻurta qilish (jismoniy shaxslar uchun) bo‘yicha ariza
1. Sugʻurta qildiruvchining pasport ma'lumotlari.
2. Lizinga olinayotgan qishloq xoʻjaligi texnikasi nomi va joylashgan manzili:

1-ilovani yuklab olib ma'lumotlarni kiriting: Yuklab olish

3. Lizing shartnoma ma'lumotlari
4. Naf oluvchi (bank, firma, tashkilot):
5. Sugʻurta muddati (lizing davri):
6. Sugʻurta ma'lumotlari:
Baholash dalolatnomasiga asosan lizinga olinayotgan texnika haqiqiy qiymati
7. Ilova qilinadigan hujjat (*.pdf yoki *.jpg formatda):
8. To'lov turini tanlang