Lizingga olinayotgan mulklarni (transport vositasidan tashqar) sugʻurta qilish (jismoniy shaxslar uchun)
Lizingga olinayotgan mulklarni (transport vositasidan tashqar) sugʻurta qilish (jismoniy shaxslar uchun) bo‘yicha ariza
1. Sugʻurta qildiruvchining pasport ma'lumotlari.
3. Lizinga olinayotgan mulkning nomi va joylashgan manzili:

1-ilovani yuklab olib ma'lumotlarni kiriting: Yuklab olish

4. Lizing shartnoma ma'lumotlari
5. Naf oluvchi (bank, firma, tashkilot):
6. Sugʻurta muddati (lizing davri):
7. Sugʻurta ma'lumotlari:
Baholash dalolatnomasiga asosan qiymati, haqiqiy qiymati
7. Ilova qilinadigan hujjat (*.pdf yoki *.jpg formatda):
8. To'lov turini tanlang