Lizingga olinayotgan avtotransport vositalarni sugʻurta qilish (jismoniy shaxslar uchun)
Lizingga olinayotgan avtotransport vositalarni sugʻurta qilish (jismoniy shaxslar uchun) bo‘yicha ariza
1. Sugʻurta qildiruvchining pasport ma'lumotlari.
2. Lizinga olinayotgan avtotransport vositasi:
3. Lizing shartnoma ma'lumotlari
4. Naf oluvchi (bank, firma, tashkilot):
5. Sugʻurta muddati (lizing davri):
6. Sugʻurta ma'lumotlari:
Baholash dalolatnomasiga asosan qiymati, haqiqiy qiymati
7. Avtotransport vositasining (TV) rasmi (.*jpg yoki *.pdf ilova qilinadi):
8. To'lov turini tanlang